12.6.2012
PECH_AM(2012)491237
MUUDATUSETTEPANEKUD
27-86
Raporti projekt
Marek Józef Gróbarczyk
(PE497.805v01-00)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja kõnealuste varude püügi mitmeaastane kava
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2011)0470 - C7-0220/2011 - 2011/0206(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 199kWORD 499k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika