12.6.2012
PECH_AM(2012)491237
TARKISTUKSET
27 - 86
Mietintöluonnos
Marek Józef Gróbarczyk
(PE497.805v01-00)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren lohikannan ja kyseistä lohikantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta suunnitelmasta
Ehdotus asetukseksi
(COM(2011)0470 - C7-0220/2011 - 2011/0206(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 195kWORD 492k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö