12.6.2012
PECH_AM(2012)491237
GROZĪJUMI Nr.
27 - 86
Ziņojuma projekts
Marek Józef Gróbarczyk
(PE497.805v01-00)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas laša krājumam un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto
Regulas priekšlikums
(COM(2011)0470 - C7-0220/2011 - 2011/0206(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 216kWORD 542k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika