12.6.2012
PECH_AM(2012)491237
AMENDEMENTEN
27 - 86
Ontwerpverslag
Marek Józef Gróbarczyk
(PE497.805v01-00)
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor het Baltische zalmbestand en de visserijtakken die dat bestand exploiteren
Voorstel voor een verordening
(COM(2011)0470 - C7-0220/2011 - 2011/0206(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 208kWORD 501k
Juridische mededeling - Privacybeleid