12.6.2012
PECH_AM(2012)491237
POPRAWKI
27 - 86
Projekt sprawozdania
Marek Józef Gróbarczyk
(PE497.805v01-00)
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia planu wieloletniego dotyczącego bałtyckich zasobów łososia oraz połowów eksploatujących te zasoby
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2011)0470 - C7-0220/2011 - 2011/0206(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 221kWORD 554k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności