12.6.2012
PECH_AM(2012)491237
AMENDAMENTELE
27 - 86
Proiect de raport
Marek Józef Gróbarczyk
(PE497.805v01-00)
referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui plan multianual pentru stocurile de somon de Marea Baltică și pentru pescuitul care le exploatează
Propunere de regulament
(COM(2011)0470 - C7-0220/2011 - 2011/0206(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 218kWORD 565k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate