12.6.2012
PECH_AM(2012)491237
ÄNDRINGSFÖRSLAG
27 - 86
Förslag till betänkande
Marek Józef Gróbarczyk
(PE497.805v01-00)
Upprättande av en flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön och det fiske som utnyttjar det beståndet
Förslag till förordning
(COM(2011)0470 - C7-0220/2011 - 2011/0206(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 200kWORD 494k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy