17.1.2013
PECH_AM(2013)502260
ÆNDRINGSFORSLAG
2070 - 2445
Udkast til betænkning
Alain Cadec
(PE494.539v02-00)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning (EF) nr. XXX/2011 om integreret havpolitik]
Forslag til forordning
(COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 477kWORD 1571k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik