17.1.2013
PECH_AM(2013)502260
TARKISTUKSET
2070 - 2445
Mietintöluonnos
Alain Cadec
(PE494.539v02-00)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta]
Ehdotus asetukseksi
(COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 477kWORD 1738k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö