17.1.2013
PECH_AM(2013)502260
PAKEITIMAI
2070 - 2445
Pranešimo projektas
Alain Cadec
(PE494.539v02-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo [kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos]
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 539kWORD 1927k
Teisinė informacija - Privatumo politika