17.1.2013
PECH_AM(2013)502260
GROZĪJUMI Nr.
2070 - 2445
Ziņojuma projekts
Alain Cadec
(PE494.539v02-00)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu [, ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006, Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu politiku]
Regulas priekšlikums
(COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 552kWORD 1870k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika