17.1.2013
PECH_AM(2013)502260
AMENDAMENTELE
2070 - 2445
Proiect de raport
Alain Cadec
(PE494.539v02-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată]
Propunere de regulament
(COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 535kWORD 1780k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate