17.1.2013
PECH_AM(2013)502260
ÄNDRINGSFÖRSLAG
2070 - 2445
Förslag till betänkande
Alain Cadec
(PE494.539v02-00)
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik]
Förslag till förordning
(COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 484kWORD 1851k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy