28.8.2019
PECH_AM(2019)639923
ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 62
Проект на становище
Крис Дейвис
(PE638.756v03-00)
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година - всички раздели
(2019/2028(BUD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 244kWORD 73k
Правна информация - Политика за поверителност