28.8.2019
PECH_AM(2019)639923
PAKEITIMAI
1 - 62
Nuomonės projektas
Chris Davies
(PE638.756v03-00)
Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(2019/2028(BUD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 229kWORD 71k
Teisinė informacija - Privatumo politika