28.8.2019
PECH_AM(2019)639923
GROZĪJUMI Nr.
1 - 62
Atzinuma projekts
Chris Davies
(PE638.756v03-00)
Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
(2019/2028(BUD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 233kWORD 72k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika