28.8.2019
PECH_AM(2019)639923
AMENDAMENTELE
1 - 62
Proiect de aviz
Chris Davies
(PE638.756v03-00)
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
(2019/2028(BUD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 222kWORD 74k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate