28.8.2019
PECH_AM(2019)639923
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 62
Návrh stanoviska
Chris Davies
(PE638.756v03-00)
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 - všetky oddiely
(2019/2028(BUD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 233kWORD 72k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia