28.8.2019
PECH_AM(2019)639923
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 62
Förslag till yttrande
Chris Davies
(PE638.756v03-00)
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 - alla avsnitt
(2019/2028(BUD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 208kWORD 72k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy