Ændringsforslag - PECH_AM(2020)660312Ændringsforslag
PECH_AM(2020)660312

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 233
Udkast til betænkning
Catherine Chabaud
(PE658.857v01-00)
Havaffalds indvirkning på fiskeri
(2019/2160(INI))

13.11.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: