PDF 188kWORD 340k

 

Výbor pro rybolov

 

PECH(2019)1202_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 2. prosince 2019, 15:00–18:30

Úterý 3. prosince 2019, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (5B001)

2. prosince 2019, 15:00–18:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

Slyšení

3. Současný stav, pokud jde o povinnost vykládky – výzvy a osvědčené postupy

PECH/9/01139

         slyšení

4. Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

PECH/9/00456

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Zpravodajka:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

 

BUDG –

Margarida Marques (S&D)

 

 

         projednání návrhu doporučení (souhlas)

         stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

5. Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

PECH/9/01645

 2019/0078M(NLE) 

 

Zpravodajka:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

 

BUDG –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         projednání návrhu zprávy

         stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

6. Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o partnerství v odvětví rybolovu jménem Evropské unie

PECH/9/01195

*** 2019/0173(NLE) 

 

Zpravodaj:

 

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

DEVE –

Bernhard Zimniok (ID)

 

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PA – PE643.027v01-00

 

         projednání návrhu doporučení (souhlas)

         stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

7. Opatření Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) týkající se Středozemního a Černého moře

PECH/9/01863

         výměna názorů se zástupci Komise

8. Akty v přenesené pravomoci

PECH/9/00519

         výměna názorů se zástupci Komise

3. prosince 2019, 9:00–12:30

3. prosince 2019, 9:00–9:30  (neveřejná)

Neveřejná schůze

9. Schůze koordinátorů

* * *

*** Elektronické hlasování ***

10. Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Zpravodaj:

 

Pietro Bartolo (S&D)

PA – PE641.139v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

Stanoviska:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.415v01-00
AM – PE643.132v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

 

PECH

 

 

 

         přijetí návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. listopadu 2019, 17:00

11. Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

PECH/9/01131

 2018/0356M(NLE) 

 

Zpravodaj:

 

Pietro Bartolo (S&D)

PA – PE641.153v03-00
AM – PE643.202v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

Stanoviska:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.414v01-00
AM – PE643.185v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

 

PECH

 

 

 

         přijetí návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. listopadu 2019, 17:00

12. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

PECH/9/00829

 2019/2085(DEC) COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

 

Zpravodaj:

 

Nicolás González Casares (S&D)

PA – PE642.908v01-00
AM – PE643.199v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         přijetí návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. listopadu 2019, 17:00

*** Konec elektronického hlasování ***

13. Rybolovná práva na rok 2020 (celkové přípustné odlovy)

PECH/9/01864

         výměna názorů se zástupci Komise

14. Začlenění odvětví potravin z mořských produktů ve všech členských státech EU s přístupem k moři

PECH/9/01541

         prezentace studie uspořádaná tematickou sekcí pro strukturální politiku a politiku soudržnosti

15. Spravedlivý přístup k rybářům provozujícím drobný, tradiční a pobřežní rybolov při přidělování rybolovných práv

PECH/9/01862

         výměna názorů se zástupci Komise

16. Pracovní cesta Výboru pro rybolov do Palmy de Mallorca (Španělsko) od 23. do 25. listopadu 2019 na 26. pravidelnou schůzi Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT),

PECH/9/01132

         zpráva příslušnému výboru

17. Protokol o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku

PECH/9/01620

*** 2019/0225(NLE) COM(2019)0472

 

Zpravodajka:

 

Rosanna Conte (ID)

 

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

ENVI

 

 

 

         vystoupení Komise

18. Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

19. Různé

20. Příští schůze

         20. ledna 2020, 15:00–18:30 (Brusel)

         21. ledna 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

* * *

Poslední aktualizace: 25. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí