PDF 189kWORD 339k

 

Výbor pre rybárstvo

 

PECH(2019)1202_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 2. decembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

utorok 3. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (5B001)

2. decembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

Vypočutie

3. Súčasný stav v súvislosti s povinnosťou vylodiť úlovky: výzvy a najlepšie postupy

PECH/9/01139

         Vypočutie

4. Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

PECH/9/00456

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

 

BUDG –

Margarida Marques (S&D)

 

 

         preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)

         stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

5. Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

PECH/9/01645

 2019/0078M(NLE) 

 

Spravodajkyňa:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

 

BUDG –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

         preskúmanie návrhu správy

         stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

6. Uzavretie v mene Európskej únie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom

PECH/9/01195

*** 2019/0173(NLE) 

 

Spravodajca:

 

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE –

Bernhard Zimniok (ID)

 

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PA – PE643.027v01-00

 

         preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)

         stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

7. Opatrenia Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (GFCM) týkajúce sa Stredozemného a Čierneho mora

PECH/9/01863

         Výmena názorov so zástupcami Komisie

8. Delegované akty

PECH/9/00519

         Výmena názorov so zástupcami Komisie

3. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

3. decembra 2019 od 9.00 do 9.30 h  (za zatvorenými dverami)

Za zatvorenými dverami

9. Schôdza koordinátorov

* * *

*** Elektronické hlasovanie ***

10. Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Pietro Bartolo (S&D)

PA – PE641.139v01-00

Gestorský výbor:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.415v01-00
AM – PE643.132v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

 

PECH

 

 

 

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 13. november 2019, 17.00 h

11. Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

PECH/9/01131

 2018/0356M(NLE) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Pietro Bartolo (S&D)

PA – PE641.153v03-00
AM – PE643.202v01-00

Gestorský výbor:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.414v01-00
AM – PE643.185v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

 

PECH

 

 

 

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 13. november 2019, 17.00 h

12. Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

PECH/9/00829

 2019/2085(DEC) COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Nicolás González Casares (S&D)

PA – PE642.908v01-00
AM – PE643.199v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 13. november 2019, 17.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

13. Rybolovné možnosti na rok 2020 (TAC)

PECH/9/01864

         Výmena názorov so zástupcami Komisie

14. Integrácia odvetvia spracovania morských plodov vo všetkých členských štátoch EÚ s pobrežím

PECH/9/01541

         prezentácia štúdie zadanej tematickou sekciou pre štrukturálne politiky a politiky súdržnosti

15. Spravodlivá dohoda pre malých, tradičných a pobrežných rybárov týkajúca sa prideľovania rybolovných možností

PECH/9/01862

         Výmena názorov so zástupcami Komisie

16. Služobná cesta Výboru pre rybárstvo do Palmy de Mallorca (Španielsko) v dňoch 23. - 25. novembra 2019 s cieľom zúčastniť sa na 26. pravidelnom zasadnutí Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT)

PECH/9/01132

         Správa pre výbor

17. Protokol, ktorým sa mení Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov

PECH/9/01620

*** 2019/0225(NLE) COM(2019)0472

 

Spravodajkyňa:

 

Rosanna Conte (ID)

 

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ENVI

 

 

 

         výklad Komisie

18. Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori

19. Rôzne otázky

20. Nasledujúce schôdze

         20. januára 2020 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         21. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

* * *

Posledná úprava: 21. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia