PDF 183kWORD 348k

 

Commissie visserij

 

PECH(2020)0120_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 20 januari 2020, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 21 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (5B001)

20 januari 2020, 15.00 - 18.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         11-12 november 2019 PV – PE643.204v01-00

         2-3 december 2019 PV – PE644.871v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

4. Invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen
 

PECH/9/01787

***I 2019/0246(COD) COM(2019)0564 – C9-0161/2019

 

Rapporteur:

 

Niclas Herbst (PPE)

PR – PE644.735v01-00

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Adviezen:

 

EMPL –

Besluit: geen advies

 

 

REGI –

Besluit: geen advies

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

5. Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

PECH/9/00456

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Rapporteur:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Adviezen:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE641.364v02-00

 

BUDG –

Margarida Marques (S&D)

AD – PE640.655v02-00

 

         Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

         Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

6. Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

PECH/9/01645

 2019/0078M(NLE) 

 

Rapporteur:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Adviezen:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE642.934v03-00
AM – PE643.220v01-00

 

BUDG –

Besluit: geen advies

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

7. Gedachtewisseling met Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij

PECH/9/02020

         Gedachtewisseling

8. MDO bereiken? Vangstmogelijkheden voor 2020 (TAC's)

PECH/9/01864

         Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

* * *

21 januari 2020, 9.00 - 9.30 uur  (met gesloten deuren)

Met gesloten deuren

9. Coördinatorenvergadering

* * *

21 januari 2020, 9.30 - 12.30 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

*** Elektronische stemming ***

10. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

PECH/9/00462

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Rapporteur:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Adviezen:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD – PE642.950v02-00

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

AD – PE640.654v03-00

 

         Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

         Termijn voor de indiening van amendementen: 19 november 2019, 12.00 uur

11. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

PECH/9/01450

 2019/0090M(NLE) 

 

Rapporteur:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Adviezen:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD – PE642.937v04-00
AM – PE643.222v01-00

 

BUDG –

Besluit: geen advies

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 19 november 2019, 12.00 uur

12. Sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap

PECH/9/01195

*** 2019/0173(NLE) 12199/2019 – C9-0001/2020

 

Rapporteur:

 

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Adviezen:

 

DEVE –

Bernhard Zimniok (ID)

AD – PE644.723v02-00

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

AD – PE643.027v02-00

 

         Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 17.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

13. Meerjarenplannen - kunnen we de ambities niet waarmaken?

PECH/9/02025

         Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

14. Kroatisch voorzitterschap van de Europese Unie

PECH/9/00517

         Gedachtewisseling met Marija Vučković, minister van Landbouw, over de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap

21 januari 2020, 14.30 - 18.30 uur

15. Voorkomen van dode dolfijnen en andere walvisachtigen als bijvangst

PECH/9/02062

         Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

16. Protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen

PECH/9/01620

*** 2019/0225(NLE) 13447/2019 – C9-0187/2019

 

Rapporteur:

 

Rosanna Conte (ID)

 

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Adviezen:

 

ENVI –

Besluit: geen advies

 

 

         Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

17. Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EU) 2017/2107, (EU) 2019/[NAFO] en (EU) nr. 1936/2001 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627

PECH/9/02027

***I 2019/0272(COD) COM(2019)0619 – C9-0188/2019

 

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Adviezen:

 

ENVI

 

 

 

         Uiteenzetting door de Commissie

18. Win-winsituatie - Het onvermogen van de Unie aanpakken om de biodiversiteit te beschermen en de visbestanden te doen toenemen

PECH/9/01395

         Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

19. Meer dan de maximale duurzame opbrengst (MDO)? Ambities voor de toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)

PECH/9/02023

         Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

20. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

21. Rondvraag

22. Volgende vergaderingen

         19 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

         20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 9 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid