PDF 188kWORD 335k

 

 

Výbor pre rybárstvo

 

PECH(2020)0219_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 19. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

štvrtok 20. februára 2020 od 9.00 do 10.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (5B001)

19. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h

Otvorenie schôdze dočasným predsedníctvom

1. Prijatie programu schôdze

2. Voľba predsedu

S novozvoleným predsedníctvom

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         20. – 21. januára 2020 PV – PE646.878v01-00

4. Oznámenia predsedníctva

Za prítomnosti Rady a Komisie

*** Elektronické hlasovanie ***

5. Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

PECH/9/00456

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE641.364v02-00

 

BUDG –

Margarida Marques (S&D)

AD – PE640.655v02-00

 

         prijatie návrhu odporúčania (súhlas)

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 24. január 2020, 12.00 h

6. Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

PECH/9/01645

 2019/0078M(NLE) 

 

Spravodajkyňa:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00
AM – PE646.968v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE –

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE642.934v03-00
AM – PE643.220v01-00

 

BUDG –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

         prijatie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 24. január 2020, 12.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

7. Protokol, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Senegalskou republikou a Európskou úniou

PECH/9/01701

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR – PE646.918v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE –

Beata Kempa (ECR)

PA – PE646.984v01-00

 

BUDG –

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

 

         preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)

         stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

8. Protokol, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Senegalskou republikou a Európskou úniou

PECH/9/02124

 2019/0226M(NLE) 

 

Spravodajkyňa:

 

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR – PE646.919v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE –

Beata Kempa (ECR)

PA – PE647.002v01-00

 

BUDG –

Paolo De Castro (S&D)

 

 

         preskúmanie návrhu správy

         stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

9. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací protokol (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

PECH/9/02217

*** 2020/0002(NLE) 

 

Gestorský výbor:

 

PECH –

(Verts/ALE)

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE –

(GUE/NGL)

 

 

BUDG –

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         výklad Komisie

10. Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019

PECH/9/01497

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Clara Aguilera (S&D)

PR – PE644.841v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

BUDG –

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

 

         preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)

         stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

Za zatvorenými dverami

11. Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (NNN rybolov) a nespolupracujúce krajiny

PECH/9/00514

         Výmena názorov so zástupcami Komisie

* * *

19. februára 2020 od 14.30 do 18.30 h

Za prítomnosti Rady a Komisie

Vypočutie

12. Opatrenia na zlepšenie udržateľnej akvakultúry v EÚ

PECH/9/02153

         Vypočutie

13. Výzvy a príležitosti pre odvetvie rybárstva v Čiernom mori

PECH/9/01967

 2019/2159(INI) 

 

Spravodajca:

 

Ivo Hristov (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

 

         výmena názorov s expertmi

14. Protokol, ktorým sa mení Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov

PECH/9/01620

*** 2019/0225(NLE) 13447/2019 – C9-0187/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Rosanna Conte (ID)

PR – PE644.777v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ENVI –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

         preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)

15. Rôzne otázky

16. Nasledujúce schôdze

         16. marca 2020 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         17. marca 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

20. februára 2020 od 9.00 do 10.30 h  (za zatvorenými dverami)

Za zatvorenými dverami

17. Schôdza koordinátorov

* * *

Posledná úprava: 11. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia