12.7.2019
PECH_PA(2019)638756
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по рибно стопанство
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2019/2028(BUD))
Докладчик по становище: Крис Дейвис

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 101kWORD 65k
Правна информация - Политика за поверителност