12.7.2019
PECH_PA(2019)638756
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Zivsaimniecības komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019/2028(BUD))
Atzinuma sagatavotājs: Chris Davies

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 113kWORD 64k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika