12.7.2019
PECH_PA(2019)638756
ONTWERPADVIES
van de Commissie visserij
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur voor advies: Chris Davies

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 95kWORD 64k
Juridische mededeling - Privacybeleid