12.7.2019
PECH_PA(2019)638756
PROJEKT OPINII
Komisji Rybołówstwa
dla Komisji Budżetowej
w sprawie
projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020
(2019/2028(BUD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Chris Davies

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 104kWORD 65k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności