12.7.2019
PECH_PA(2019)638756
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru pescuit
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la
proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportor pentru aviz: Chris Davies

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 96kWORD 64k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate