12.7.2019
PECH_PA(2019)638756
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre rybárstvo
pre Výbor pre rozpočet
k
návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Chris Davies

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 100kWORD 64k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia