Abbozz ta' rapport - PECH_PR(2013)508045Abbozz ta' rapport
PECH_PR(2013)508045

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 għall-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku, fil-Belts u fis-Sound.
(COM(2012)0591 - C7-0332/2012 - 2012/0285(COD))
Kumitat għas-Sajd
Rapporteur: Marek Józef Gróbarczyk

26.4.2013

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: