Ontwerpverslag - PECH_PR(2013)508045Ontwerpverslag
PECH_PR(2013)508045

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad betreffende de instandhouding door middel van technische maatregelen van de visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Sont
(COM(2012)0591 - C7-0332/2012 - 2012/0285(COD))
Commissie visserij
Rapporteur: Marek Józef Gróbarczyk

26.4.2013

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: