9.12.2016
PECH_PR(2016)595446
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието
(2016/2079(INI))
Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Marco Affronte

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 646kWORD 57k
Правна информация - Политика за поверителност