9.12.2016
PECH_PR(2016)595446
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par zivju krājumu stāvokli un sociālekonomisko situāciju zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā
(2016/2079(INI))
Zivsaimniecības komiteja
Referents: Marco Affronte

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 496kWORD 54k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika