9.12.2016
PECH_PR(2016)595446
NÁVRH SPRÁVY
k stavu populácií rýb a sociálno-ekonomickej situácii v sektore rybolovu v Stredozemí
(2016/2079(INI))
Výbor pre rybné hospodárstvo
Spravodajca: Marco Affronte

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 426kWORD 56k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia