8.11.2018
PECH_PR(2018)629380
NÁVRH ODPORÚČANIA
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode
(COM(2018)0678 - C8-0000/2018 - 2018/0349(NLE))
Výbor pre rybárstvo
Spravodajca: Alain Cadec

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 177kWORD 56k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia