Udkast til betænkning - PECH_PR(2018)629402Udkast til betænkning
PECH_PR(2018)629402

  UDKAST TIL HENSTILLING
  om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav
  (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))
  Fiskeriudvalget
  Ordfører: Norica Nicolai

  24.10.2018

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: