Pranešimo projektas - PECH_PR(2018)629402Pranešimo projektas
PECH_PR(2018)629402

  REKOMENDACIJOS PROJEKTAS
  dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
  (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))
  Žuvininkystės komitetas
  Pranešėja: Norica Nicolai

  24.10.2018

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: