Ontwerpverslag - PECH_PR(2018)629402Ontwerpverslag
PECH_PR(2018)629402

  ONTWERPAANBEVELING
  over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee
  (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))
  Commissie visserij
  Rapporteur: Norica Nicolai

  24.10.2018

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: