24.10.2018
PECH_PR(2018)629402
NÁVRH ODPORÚČANIA
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu
(10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))
Výbor pre rybárstvo
Spravodajkyňa: Norica Nicolai

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 160kWORD 53k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia