24.10.2018
PECH_PR(2018)629402
FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION
om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet
(10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))
Fiskeriutskottet
Föredragande: Norica Nicolai

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 150kWORD 52k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy