21.10.2019
PECH_PR(2019)641178
NÁVRH ODPORÚČANIA
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 - 2024)
(8928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))
Výbor pre rybárstvo
Spravodajca: João Ferreira

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 174kWORD 50k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia