21.10.2019
PECH_PR(2019)642938
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019 - 2024 г.)
(08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090M(NLE))
Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Жуан Ферейра

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 162kWORD 50k
Правна информация - Политика за поверителност