21.10.2019
PECH_PR(2019)642938
MIETINTÖLUONNOS
johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019-2024) tekemisestä
(08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090M(NLE))
Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: João Ferreira

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 140kWORD 49k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö