21.10.2019
PECH_PR(2019)642938
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019-2024 m.) sudarymo
(08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090M(NLE))
Žuvininkystės komitetas
Pranešėjas: João Ferreira

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 153kWORD 49k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika