21.10.2019
PECH_PR(2019)642938
ZIŅOJUMA PROJEKTS
ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019-2024)
(08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090M(NLE))
Zivsaimniecības komiteja
Referents: João Ferreira

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 156kWORD 48k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika