21.10.2019
PECH_PR(2019)642938
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau (2019-2024)
(08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))
Fiskeriutskottet
Föredragande: João Ferreira

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 144kWORD 49k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy