13.11.2019
PECH_PR(2019)643077
ONTWERPVERSLAG
met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)
(08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078M(NLE))
Commissie visserij
Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 143kWORD 48k
Juridische mededeling - Privacybeleid