28.1.2020
PECH_PR(2020)646918
REKOMENDACIJOS PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo
(13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE))
Žuvininkystės komitetas
Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 166kWORD 49k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika