28.1.2020
PECH_PR(2020)646918
NÁVRH ODPORÚČANIA
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou, v mene Únie
(13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE))
Výbor pre rybárstvo
Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 171kWORD 50k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia